Πολιτική απορρήτου

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μεταξύ εσάς, του Χρήστη αυτού του Δικτυακού τόπου και της Dealrays LTD, του ιδιοκτήτη και του παρόχου αυτής της Ιστοσελίδας. Η Dealrays LTD παίρνει πολύ σοβαρά την ιδιωτικότητα των πληροφοριών σας. Αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει για τη χρήση όλων των δεδομένων που συλλέγονται από εμάς ή που παρέχονται από εσάς σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς.

Αυτή η πολιτική απορρήτου θα πρέπει να διαβαστεί μαζί με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας, οι οποίοι μπορούν να βρεθούν κάνοντας κλικ εδώ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ορισμοί και ερμηνεία

 1. στην παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι ορισμοί:

Δεδομένα

συλλογικά όλες οι πληροφορίες που υποβάλλετε στην Dealrays LTD μέσω της ιστοσελίδας. Ο ορισμός αυτός ενσωματώνει, ενδεχομένως, τους ορισμούς που παρέχονται για τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων

Τα cookies

ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον υπολογιστή σας από αυτόν τον Ιστότοπο όταν επισκέπτεστε ορισμένα τμήματα της Ιστοσελίδας ή / και όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας. Λεπτομέρειες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιούνται από τον παρόντα ιστότοπο περιέχονται στην παρακάτω παράγραφο (Cookies).

Νόμους περί προστασίας δεδομένων

ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι περιοριστικά η οδηγία 96/46/ΕΚ (οδηγία για την προστασία δεδομένων) ή το GDPR, τυχόν εθνικών νόµων εφαρµογής, τους κανονισμούς και παράγωγου δικαίου, για όσο χρονικό διάστημα ισχύει το GDPR  στο Ηνωμένο Βασίλειο

GDPR

Γενικά δεδομένα προστασία κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

Dealrays LTD, ή εμείς

Dealrays LTD, είναι μια εταιρεία Ιδρυμένη στην Αγγλία και Ουαλία με αριθμό μητρώου 10936137 η οποία εδρεύει στο 128 City Road London, London, City of, EC1V 2NX

Δίκαιο Cookie για το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ 

το απόρρητο και οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες (EC Directive) Κανονισμοί 2003 όπως τροποποιήθηκε από το απόρρητο και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (EC Directive) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011.

Χρήστης ή εσείς

οποιοδήποτε τρίτος που έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο και δεν (i) απασχολείται από την Dealrays LTD και ενεργεί κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του ή (ii) προσλαμβάνεται ως σύμβουλος ή παρέχει με άλλο τρόπο υπηρεσίες στην Dealrays LTD και πρόσβαση στην Ιστοσελίδα σε σχέση με την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών · και

Ιστοσελίδα

η ιστοσελίδα που χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή, www.site-forge.com και όλους τους υποτομείς του ιστοτόπου Εκτός εάν εξαιρούνται ρητά από τους όρους και προϋποθέσεις.

 1. στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετική ερμηνεία:

α. ο ενικός περιλαμβάνει τον πληθυντικό και αντίστροφα,

β. παραπομπές σε υπο-ρήτρες, ρήτρες, χρονοδιαγράμματα ή προσαρτήματα πρόκειται να υπο-ρήτρες, ρήτρες, χρονοδιαγράμματα ή παραρτήματα της παρούσας πολιτικής απορρήτου

γ. Η αναφορά ένα άτομο περιλαμβάνει επιχειρήσεις, εταιρείες, κυβερνητικές οντότητες, τραστ και εταιρικές σχέσεις·

δ. «συμπεριλαμβανομένου» νοείται «συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό»

ε. παραπομπή σε κάθε διάταξη του νόμου περιλαμβάνει οποιαδήποτε τροποποίηση ή τροποποίηση της

φ. και οι υποεπικεφαλίδες δεν αποτελούν μέρος της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

Πεδίο εφαρμογής της παρούσας πολιτικής απορρήτου

 1. αυτή η πολιτική απορρήτου ισχύει μόνο για τις ενέργειες της Dealrays LTD και τους χρήστες όσον αφορά αυτή την ιστοσελίδα.Δεν θα επεκταθεί σε οποιαδήποτε ιστοσελίδες που μπορεί να προσπελαστεί από αυτή την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζονται σε, οποιεσδήποτε συνδέσεις που μπορούμε να παρέχουμε σε ιστοσελίδες κοινωνικής μέσα ενημέρωσης.
 2. για τους σκοπούς των ισχύοντων δεδομένων και την προστασία των νόμων, η Dealrays LTD είναι ο «υπεύθυνος επεξεργασίας».Αυτό σημαίνει ότι η Dealrays LTD καθορίζει τους σκοπούς, για  τους οποίους , καθώς και τον τρόπο με τον οποίο, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται

 1. τα ακόλουθα δεδομένα, οι οποίες περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να συλλέξουμε από σας:

α. το όνομα

β. στοιχεία επικοινωνίας όπως διευθύνσεις email και τηλεφωνικούς αριθμούς

γ. δημογραφικές πληροφορίες, όπως ταχυδρομικό κώδικα, προτιμήσεις και ενδιαφέροντα

δ. διεύθυνση IP (συλλέγονται αυτόματα)

ε. τον τύπο του προγράμματος περιήγησης web και έκδοση (συλλέγονται αυτόματα)

φ. λειτουργικό σύστημα (συλλέγονται αυτόματα)

γ. σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Πώς συλλέγουμε δεδομένα

 1. συλλέγουμε δεδομένα με τους εξής τρόπους:

α. δεδομένα δίνονται σε μας από εσάς.

β. λήψη των δεδομένων από άλλες πηγές και

γ. δεδομένα συλλέγονται αυτόματα.

Δεδομένα που δίνονται σε μας από εσάς

 1. η Dealrays LTD συλέγει τα δεδομένα σας σε μια σειρά από τρόπους, για παράδειγμα:

α. όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας, μέσω τηλεφώνου, μέσω, e-mail ή μέσω άλλων μέσων.

σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Δεδομένα που λαμβάνονται από τρίτους

 1. η Dealrays LTD θα λαμβάνει δεδομένα σχετικά με εσάς από τους ακόλουθους τρίτους:

α. Το Google Analytics

β. Το Mailchimp

Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα

 1. στο βαθμό που μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα, θα συλλέξουμε τα δεδομένα σας αυτόματα, για παράδειγμα:

α. , συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να κάνουμε βελτιώσεις για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και την πλοήγηση, και περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP σας, την ημερομηνία, φορές και συχνότητα με την οποία μπορείτε να προσπελάσετε τον ιστότοπο και ο τρόπος που χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενό του.

β. , θα συλλέξουμε τα δεδομένα σας αυτόματα μέσω cookies, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα, δείτε την ενότητα παρακάτω, που φέρει τον τίτλο «Cookies».

Χρήση των δεδομένων

 1. όλα ή οποιαδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία μπορεί να απαιτείται από μας από καιρό σε καιρό για να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και εμπειρία όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν από εμάς για τους παρακάτω λόγους:

α. εσωτερική τήρηση αρχείων,

β. βελτίωση των προϊόντων μας / υπηρεσίες,

γ. διαβίβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υλικού μάρκετινγκ που μπορεί να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για εσάς.

δ. επαφή για σκοπούς έρευνας αγοράς, στην οποία μπορεί να γίνει χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ ή ταχυδρομείου. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσαρμόσετε ή να ενημερώσετε την ιστοσελίδα

σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

 1. μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τους ανωτέρω σκοπούς αν κρίνουμε αναγκαίο να το πράξουμε για τα νόμιμα συμφέροντά μας.Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με αυτό, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένες περιστάσεις (βλ. ενότητα με τίτλο «Τα δικαιώματά σας» παρακάτω).
 2. για την παράδοση του μάρκετινγκ σε εσάς μέσω e-mail, θα χρειαστούμε την συγκατάθεσή σας, είτε μέσω μιας opt-in ή soft opt-in συναίνεσης

α. soft opt-in συναίνεση είναι ένας συγκεκριμένος τύπος / συναίνεση η οποία ισχύει όταν έχετε προηγουμένως έρθει σε επαφή μαζί μας (για παράδειγμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με μας να μας ρωτήσετε για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με ένα συγκεκριμένο προϊόν/υπηρεσία και μάρκετινγκ ή παρόμοια προϊόντα/υπηρεσίες). Κάτω από τη «soft opt-in» συναίνεση, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας ως δεδομένη εκτός εάν δεν το επιθυμείτε.

β. για άλλους τύπους e-marketing, είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας, δηλαδή, θα πρέπει να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, για παράδειγμα, ελέγχοντας ένα κουτάκι συναίνεσης που θα παρέχουμε.

γ. , εάν δεν είστε ικανοποιημένοι για την προσέγγιση μας στο μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, δείτε την ενότητα με τίτλο «Τα δικαιώματά σας» παρακάτω.

Με ποιούς  μπορούμε να μοιραστούμε τα δεδομένα σας

 1. ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας με τις ακόλουθες ομάδες ατόμων για τους ακόλουθους λόγους:

α.  εργαζομένους μας, πράκτορες ή/και επαγγελματίες συμβούλους – να λάβουμε συμβουλές για την καλύτερη εξυπηρέτηση από επαγγελματίες συμβούλους,

σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Κρατώντας τα δεδομένα σας ασφαλή

 1. Χρησιμοποιούμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας, για παράδειγμα:

α. η πρόσβαση στο λογαριασμό σας ελέγχεται από έναν κωδικό πρόσβασης και ένα όνομα χρήστη που είναι μοναδικά για εσάς.

β. αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας στους ασφαλείς διακομιστές.

 1. τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση παραβίασης δεδομένων ύποπτα.Εάν υποψιάζεστε οποιαδήποτε κακή χρήση ή την απώλεια ή τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δεδομένα σας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε άμεσα, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@site-forge.com.
 2. Εάν θέλετε λεπτομερείς πληροφορίες από Get Safe Online για το πώς να προστατεύσετε τις πληροφορίες σας και τους υπολογιστές και τις συσκευές της απάτης, κλοπής ταυτότητας, ιοί και πολλά άλλα σε απευθείας σύνδεση προβλήματα σας, παρακαλούμε επισκεφθείτε www.getsafeonline.org . Το Safe Online is υποστήριζεται απο την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και κορυφαίες επιχειρήσεις.

Διατήρηση δεδομένων

 1. εκτός εάν μια μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο, θα κρατάμε μόνο τα δεδομένα σας στα συστήματά μας για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου ή έως ότου μπορείτε να ζητήσετε ι τα δεδομένα σας να διαγραφούν.
 2. ακόμα κι αν  διαγράψετε τα δεδομένα σας, μπορεί να εμμένουν σε μέσα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ή αρχειοθέτησης για νομικό, φορολογικό ή ρυθμιστικούς σκοπούς.

Τα δικαιώματά σας

 1. μπορείτε να έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα δεδομένα σας:

α. δικαίωμα πρόσβασης  – έχετε το δικαίωμα να (i) ζητήσετε αντίγραφα των πληροφοριών που κρατάμε για εσάς οποιαδήποτε στιγμή, ή (ii) μπορείτε να τροποποιήσετε, ενημερώσετε ή να διαγράψετε αυτές τις πληροφορίες. Αν σας παρέχουμε πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς, εμείς θα δεν σας χρεώνουμε για αυτό, εκτός εάν το αίτημά σας είναι «προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό.»  Όπου μας επιτρέπεται νομίμως να το κάνουμε αυτό, ενδέχεται να αρνηθούμε το αίτημά σας. Αν αρνηθούμε το αίτημά σας, εμείς υποχρεούμαστε να σας εξηγήσουμε τους λόγους.

β. δικαίωμα διόρθωσης -έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα δεδομένα σας  αν είναι ανακριβή ή ελλιπή.

γ. το δικαίωμα να διαγράψετε – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε απο εμάς να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε από τα συστήματά μας.

δ. δικαίωμα να περιορίζεται η χρήση των δεδομένων σας -έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να  «μπλοκάρουμε»  τη χρήση των δεδομένων σας ή να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε .

ε. δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων -έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μετανικήσουμε, αντιγράψουμε ή να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας.

φ. δικαίωμα αντίταξης -έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένου όπου τα χρησιμοποιούμε για τα νόμιμα συμφέροντα μας.

 1. να κάνετε έρευνα, ασκώντας οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που εκτίθενται ανωτέρω, ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας (όπου η συγκατάθεση είναι νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας), παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω αυτής της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@site-forge.com.
 2. , εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε μια καταγγελία σας που μπορείτε να κάνετε σε σχέση με τα δεδομένα σας , ενδέχεται να είστε σε θέση να υποβάλετε την καταγγελία σας στην αρχή προστασίας δεδομένων. Για το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό είναι το γραφείο του Επιτρόπου πληροφοριών (ICO). Τα στοιχεία επικοινωνίας του ICO μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα τους στο https://ico.org.uk/.
 3. είναι σημαντικό ότι τα δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς να είναι ακριβή και τρέχοντα.Παρακαλούμε να μας ενημερώνετε αν τα δεδομένα σας αλλάζουν κατά τη διάρκεια της περιόδου για την οποία τα έχουμε στην κατοχή μας .

Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

 1. αυτής η τοποθεσία Web μπορεί, από καιρό σε καιρό, να παρέχει συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν είναι δική σας ευθύνη το τι θα δείτε και το πως θα διαχειριστείτε το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων. Αυτή η πολιτική απορρήτου δεν επεκτείνεται στη χρήση αυτών των δικτυακών τόπων. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή δήλωση από άλλους δικτυακούς τόπους πριν από τη χρήση τους.

Αλλαγές της ιδιοκτησίας της επιχείρησης και του ελέγχου του ιστότοπου

 1. Η Dealrays LTD μπορεί, από καιρό σε καιρό, να επεκτείνει ή να μειώνει το μέγεθος την επιχείρης και αυτό μπορεί να συνεπάγεται την πώληση ή η μεταφορά του ελέγχου όλων ή μέρος των δεδομένων της Dealrays LTD.  που παρέχονται από χρήστες. Αυτό συνεπάγεται και την μεταφορά των δεδομένων αυτών στον νέο ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό τους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για τους σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν αρχικά σε εμάς.
 2. ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε δεδομένα σε υποψήφιο αγοραστή της επιχείρησής μας ή οποιοδήποτε μέρος της.
 3. στις ανωτέρω περιπτώσεις, θα λάβουμε μέτρα με στόχο τη διασφάλιση της ιδιωτικής σας ζωής.

Τα cookies

 1. αυτή η τοποθεσία Web ενδέχεται να τοποθετήσει και να έχει πρόσβαση ορισμένων Cookies στον υπολογιστή σας. Η Dealrays LTD χρησιμοποιεί Cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας κατά τη χρήση της ιστοσελίδας. Η Dealrays LTD έχει επιλέξει προσεκτικά αυτά τα Cookies και έχει λάβει μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι σας προστατεύει και οτι η ιδιωτικότητα σας έιναι πάντοτε σεβαστή.
 2. όλα τα Cookies που χρησιμοποιούνται από αυτή την ιστοσελίδα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και το Δίκαιο Cookie της ευρωπαϊκής ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου.
 3. πριν η ιστοσελίδα τοποθετήσει Cookies στον υπολογιστή σας, θα σας παρουσιαστεί με ένα μήνυμα μια μπάρα που θα ζητάν τη συγκατάθεσή σας για να ορίσετε αυτά τα Cookies. Δίνοντας τη συγκατάθεσή σας για τη διάθεση των Cookies, επιτρέπεται στην Dealrays LTD να παρέχει μια καλύτερη εμπειρία και εξυπηρέτηση σε εσάς. Μπορείτε, εάν επιθυμείτε,  να αρνηθείτε τη διάθεση των Cookies. Ωστόσο, ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν πλήρως ή ως προορίζεται.
 4. αυτής η τοποθεσία Web ενδέχεται να τοποθετήσει τα παρακάτω Cookies:

Τύπος Cookie

Σκοπός

Απολύτως απαραίτητα cookies

Αυτά είναι cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα cookies που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε με ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιήστε ένα καλάθι αγορών ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών του e-Τιμολόγηση. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.

Τα cookies απόδοσης/ανάλυσης

Μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και για να δούμε πώς κινούνται οι επισκέπτες της ιστοσελίδα μας όταν την χρησιμοποιούν. Αυτό μας βοηθά να βελτιώνουμε τον τρόπο λειτουργίας της ιστοσελίδα μας, για παράδειγμα, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες βρίσκουν εύκολα αυτό που ψάχνουν.

 1. μπορείτε να βρείτε μια λίστα των Cookies που χρησιμοποιούμε στο χρονοδιάγραμμα Cookies.
 2. μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα Cookies στο πρόγραμμα περιήγησης στο internet. Από προεπιλογή, οι περισσότεροι internet browsers αποδέχονται τα Cookies, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το μενού βοήθεια του προγράμματος περιήγησης internet.
 3. μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε τα Cookies οποιαδήποτε στιγμή, ωστόσο ενδέχεται να χάσετε όλες τις πληροφορίες που σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα πιο γρήγορα και αποτελεσματικά συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ρυθμίσεων εξατομίκευσης.
 4. συνιστάται να μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι το πρόγραμμα περιήγησής σας στο internet είναι ενημερωμένο και ότι μπορείτε να συμβουλευτείτε τη βοήθεια και καθοδήγηση που παρέχεται από τον προγραμματιστή του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο εάν δεν είστε βέβαιοι σχετικά με την προσαρμογή των ρυθμίσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 5. για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies γενικά, συμπεριλαμβανομένου του πώς να τα απενεργοποιήσετε, συμβουλευτείτε τον ιστότοπο aboutcookies.org. Θα βρείτε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή σας.

Γενικά

 1. δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Ενδέχεται να μεταφέρουμε τα δικαιώματα μας βάσει της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων όταν πιστεύουμε εύλογα οτι τα δικαιώματά σας δεν θα επηρεαστούν.
 2. Εάν οποιοδήποτε δικαστήριο ή αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων (ή μέρους οποιασδήποτε διάταξης) είναι παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, ότι διάταξη ή μέρος-διάταξης , στο βαθμό που απαιτείται, θεωρείται ότι πρέπει να διαγραφούν τα δεδομένας σας, η εγκυρότητα και η εκτέλεση  των λοιπών διατάξεων της παρούσας πολιτικής απορρήτου δεν θα επηρεαστεί.
 3. εκτός εάν συμφωνήσουμε διαφορετικά, καμία καθυστέρηση, η πράξη ή η παράλειψη ενός διαδίκου κατά την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή αποζημίωσης θα θεωρείται παραίτηση από αυτό, ή οποιοδήποτε άλλο, δικαίωμα ή ένδικο μέσο.
 4. η παρούσα συμφωνία θα διέπεται από θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το δίκαιο της Αγγλίας και της Ουαλίας όπου και ανήκει η εταιρεία Dealrys LTD. Όλες οι διαφορές που απορρέουν από τη συμφωνία θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

 1. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτήν την πολιτική απορρήτου, όπως κρίνουμε αναγκαίο από καιρό σε καιρό ή μπορεί να απαιτείται από το νόμο. Τυχόν αλλαγές θα αναρτηθούν αμέσως στην ιστοσελίδα και θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί τους όρους της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων για την πρώτη σας χρήση της ιστοσελίδας μετά τις τροποποιήσεις.μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με email στο info@site-forge.com.

 

Επικοινωνία

 

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις παρακάτω πληροφορίες.

Email: info@site-forge.com
www.site-forge.com
 
Dealrays LTD
128 City Road, London, ECV 2NX
United Kingdom
 
Scroll to Top